امروز : ۱۱ خرداد ۱۳۹۵
گالری تصاویر
  • سال 94 - دولت و ملت، همدلی و همزبانی

ارتباط با ما
+ تلفن : 07733244016
+ تلفن : 18 - 07733244017
+ دورنگار : 07733244019
+ ایمیل : info@deylamiau.ac.ir

+ آدرس : استان بوشهر، بندر دیلم، کیلومتر 5 جاده خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر دیلم         کد پستی : 75361/174